// OVERZICHT
Deze website is gemaakt en wordt beheerd door Birambi. De term "wij" en "ons" refereert naar Birambi. Birambi stelt deze website ter beschikking met alle informatie, tools en diensten voor jou, de gebruiker, ter beschikking onder de voorwaarden die hier worden gesteld.

Door onze website te bezoeken en/of aankopen bij ons te doen ga je akkoord met deze voorwaarden, met alle overige voorwaarden en beleid inbegrepen (te vinden in de footer). Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle gebruikers van de website, zonder uitzonderingen.

Lees deze algemene voorwaarden alsjeblieft goed voordat je onze website gebruikt. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden dan kun je de website niet bezoeken en/of gebruik maken van onze diensten.

Elke nieuwe content, tools of producten die aan deze website worden toegevoegd vallen onder de algemene voorwaarden. Je kunt de meest recente versie van de algemene voorwaarden op deze pagina vinden. Wij houden ons het recht voor om (onderdelen van) deze voorwaarden te updaten, wijzigen of vervangen door dit te wijzigen op deze website. Het is je eigen verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te bezoeken om te zien of er wijzigingen hebben plaatsgevonden.

Onze website wordt gehost door Shopify Inc. Zij verzorgen een online e-commerce platform dat er voor zorgt dat wij onze producten en diensten kunnen aanbieden aan jou.

// ARTIKEL 1 - WEBWINKEL VOORWAARDEN
Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden verklaar je dat je in jouw eigen land, staat of provincie meerderjarig bent. Alle minderjarigen hebben toestemming nodig om deze website te gebruiken.

Het is niet toegestaan om onze producten voor illegale of ongeoorloofde doelen te gebruiken, die in strijd zijn met de wetten in jouw rechtsgebied (inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrecht). Het is niet toegestaan om virussen te verspreiden of andere code met een destructief karakter. Een overtreding van de algemene voorwaarden leidt onherroepelijk tot een beëindiging van je diensten.

// ARTIKEL 2 - ALGEMENE CONDITIES
Wij behouden ons het recht voor om diensten aan iedereen voor elke mogelijke reden op elk gewenst tijdstip te beëindigen. Je begrijpt dat onze content, uitgesloten van creditcard informatie, ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) transmissies over verschillende netwerken omvat, en (b) kan worden gewijzigd om te voldoen aan technische vereisten van netwerken of apparaten. Creditcard informatie is altijd gecodeerd (encrypted) tijdens het uitwisselen over verschillende netwerken. Je gaat ermee akkoord dat geen enkel deel van de voorwaarden, het gebruik van de voorwaarden of enig element op de website waar de voorwaarden worden aangeboden te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke toestemming van ons. De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

// ARTIKEL 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als informatie beschikbaar wordt gesteld op deze website die niet nauwkeurig, compleet of actueel is. Het materiaal op deze website is alleen bedoeld als algemene informatie en mag niet worden gebruikt als basis voor het maken van beslissingen zonder het raadplegen van primaire, meer nauwkeurige, complete of actuele bronnen van informatie. Elke afhankelijkheid van het materiaal op deze website is op eigen verantwoordelijkheid. De website kan historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie aangeboden. Wij behouden ons het recht voor om de content van deze website elk moment te wijzigen. Tegelijkertijd hebben we geen verplichting om de informatie op deze website te updaten. Je gaat ermee akkoord dat het je eigen verantwoordelijkheid is om wijzigingen te monitoren.

// ARTIKEL 4 - WIJZIGINGEN IN DE DIENSTEN EN PRIJZEN
Prijzen van onze producten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Wij behouden ons het recht voor om onze diensten (of een deel van de diensten) zonder kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de diensten.

// ARTIKEL 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN
Bepaalde producten of diensten zijn exclusief online beschikbaar via onze website. Deze producten of diensten hebben beperkte voorraad en zijn onderhevig aan ons retourbeleid. We doen er alles aan om de producten zo realistisch mogelijk te tonen qua kleur en afbeelding. We garanderen echter niet dat jouw monitor de kleuren accuraat weergeeft. We houden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of het aanbieden van diensten naar elk persoon op te schorten, ongeacht geografische regio of jurisdictie. We zullen dit case-per-case bekijken. We behouden ons daarnaast het recht voor om de aantallen van producten die we verkopen te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. We behouden ons het recht voor om producten niet meer aan te bieden. Elke aanbieding voor een product of dienst gedaan op deze site is ongeldig waar verboden. We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u hebt gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat fouten in diensten zullen worden gecorrigeerd.

// ARTIKEL 6 - NAUWKEURIGHEID VAN BETAAL EN ACCOUNT INFORMATIE
We behouden ons het recht voor om bestellingen die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen gelang, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestaan uit bestellingen geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een wijziging aanbrengen of een bestelling annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met de e-mail en/of het factuuradres dat werd opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar onze mening, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en correcte aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel zijn gedaan. U gaat ermee akkoord om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, zo snel mogelijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en zo nodig contact met u kunnen opnemen.

Voor meer informatie kunt u ons retourbeleid bekijk (zie footer).

// ARTIKEL 7 - OPTIONELE TOOLS
We kunnen u toegang verschaffen tot tools van derden waarop wij geen toezicht houden, noch controle of input hebben. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang bieden tot dergelijke hulpmiddelen "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We zijn op geen enkele manier aansprakelijk inzage of in verband met uw gebruik van optionele tools van derden. Elk gebruik door u van optionele tools aangeboden via de site is geheel voor eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent, en akkoord bent gegaan, met de voorwaarden waarop tools worden aangeboden door de relevante externe aanbieder(s). We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe hulpmiddelen en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of services vallen ook onder deze voorwaarden.

// ARTIKEL 8 - THIRD-PARTY LINKS
Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze voorwaarden kunnen materialen van derden bevatten. Links van derden op deze site kunnen u verwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die worden uitgevoerd in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie onderneemt. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

// ARTIKEL 9 - GEBRUIKERS OPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN
Als u op ons verzoek bepaalde specifieke opmerkingen verzendt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen') verstuurd, stemt u ermee in dat wij op elk moment, zonder enige beperking, eventuele opmerkingen die u ons doorstuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken. Wij zijn niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om compensatie te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om op opmerkingen te reageren. We kunnen, maar zijn niet verplicht tot het controleren, bewerken of verwijderen van inhoud waarvan wij naar eigen gelang bepalen dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze voorwaarden. U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen rechten van derden schenden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen smadelijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of een computervirus of andere malware bevatten die op enige manier de werking van de diensten of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of op een andere manier ons of derde partijen misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen en nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij worden geplaatst.

// ARTIKEL 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE
Uw inzending van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons Privacybeleid (zie footer).

// ARTIKEL 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN
Af en toe kan er informatie op onze site of in de diensten zijn opgenomen die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die verband kunnen houden met productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of om bestellingen te annuleren als enige informatie in de diensten of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is (inclusief nadat u uw bestelling hebt ingediend) . Wij zijn niet verplicht om informatie in de diensten of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen specifieke update- of verversingsdatum worden toegepast in de diensten of op een gerelateerde website om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

// ARTIKEL 12 - VERBODEN GEBRUIK
In aanvulling op andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de voorwaarden, is het u verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of provinciale voorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te plegen op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) voor het uploaden of verzenden van virussen of andere soorten kwaadaardige code die op enigerlei wijze zullen of kunnen worden gebruikt die de functionaliteit of werking van de diensten of van een gerelateerde website, andere websites of internet beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl of scrape; (j) voor elk obsceen of immoreel doel; of (k) om te interferen met of omzeilen van de beveiligingskenmerken van de diensten of een gerelateerde website, andere websites of internet. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de diensten of een gerelateerde website te beëindigen wegens schending van het verboden gebruik.

// ARTIKEL 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
We kunnen niet garanderen dat uw gebruik van onze diensten ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn. We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de diensten accuraat of betrouwbaar zijn. U gaat ermee akkoord dat we van tijd tot tijd de diensten voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de diensten op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan u. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van onze diensten en producten op uw eigen risico is. De diensten en alle producten en diensten die u via de website worden geleverd, zijn (behalve zoals uitdrukkelijk door ons wordt aangegeven) "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk. In geen geval zullen Birambi, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of gelijkaardige schade, ongeacht of deze gebaseerd is op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een dienst of producten die zijn aangeschaft via de website, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in welke inhoud dan ook verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gemaakt via de service, zelfs als deze op de hoogte is gesteld van hun mogelijkheid. Omdat in sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet is toegestaan, zal onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt zijn tot het maximale aantal dat wettelijk is toegestaan.

// ARTIKEL 14 - VRIJWARING
U stemt ermee in om Birambi en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers, onschadelijk te vrijwaren tegen elke claim of eis, inclusief redelijke honoraria van advocaten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze voorwaarden of de documenten die zij opnemen door middel van verwijzing, of uw overtreding van een wet of de rechten van een derde partij.

// SECTION 15 - SCHEIDBAARHEID
In het geval dat een bepaling van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal deze bepaling niettemin uitvoerbaar zijn voor zover als toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare deel wordt geacht te zijn gescheiden van deze algemene voorwaarden, een dergelijke vaststelling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere resterende bepalingen.

// ARTIKEL 16 - TERMINATION
De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die voorafgaand aan de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven na beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden bestaan. Deze voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze voorwaarden te allen tijde beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat u onze diensten niet langer wenst te gebruiken of wanneer u onze website niet langer gebruikt. Indien u, naar eigen gelang, faalt, of we vermoeden dat u hebt gefaald, om aan enige voorwaarde of bepaling van deze voorwaarden te voldoen, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment en zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn; en/of kan u dienovereenkomstig toegang tot onze diensten (of een deel daarvan) worden ontzegd.

// ARTIKEL 17 - GEHELE OVEREENKOMST
Het feit dat wij een recht of bepaling van deze voorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent niet dat we afstand doen van dat recht van deze bepaling.
Deze voorwaarden en alle beleidsregels of bedieningsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de diensten worden geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de diensten, waarbij eerdere of huidige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen worden vervangen, hetzij mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de voorwaarden). Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze voorwaarden mogen niet worden uitgelegd tegen de redacteur.

// ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJKE WET
Deze voorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij diensten aanbieden wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlandse recht.

// ARTIKEL 19 - WIJZIGINGEN IN ALGEMENE VOORWAARDEN
U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de algemene voorwaarden bekijken. We behouden ons het recht voor om naar eigen gelang elk onderdeel van deze voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig onze website te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot onze website of de diensten na het plaatsen van enige wijzigingen in deze voorwaarden houdt acceptatie van die wijzigingen in.

// SECTION 20 - CONTACT INFORMATIE
Vragen over de algemene voorwaarden kunnen worden verzonden naar info@birambi.com

--------------------------------------
Zondag,maandag,dinsdag,woensdag,donderdag,vrijdag,zaterdag
januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november, december
Niet genoeg items beschikbaar. Nog maar [max] over.
Zet op verlanglijstBlader door verlanglijstVerlanglijst verwijderen
Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg.

Return To Shop

Bestelnotitie toevoegen: Bestellingsnotitie bewerken
Voeg een coupon toe

Voeg een coupon toe

Couponcode werkt op de afrekenpagina